Partneri i tijela za financiranje

Važan dio provedbe međunarodnih projekata je suradnja s nacionalnim i međunarodnim partnerima. Zbog svog dugogodišnjeg djelovanja na ovom području, AEI ima veze s partnerskim organizacijama i kontaktnim točkama u Austriji, EU i šire.Mnogi prijavljeni projekti provode se u konzorcijuma s drugim državama članicama EU. AEI može djelovati i kao vodeći i kao mlađi partner.

 

Naši partneri uključuju: