Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/111/site5722365/web/wp/wp-content/themes/azoomtheme/shortcodes.php on line 2870

Partneri i tijela za financiranje

Važan sastavni dio provedbe I izvršenja međunarodnih projekata je suradnja s nacionalnim i internacionalnim partnerima. Radi dugogodišnje djelatnosti u ovom području AEI posjeduje mnogo veza s partnerskim organizacijama i kontaktnim točkama u Austriji, EU i nadalje. Puno podnesenih projekata se obrađuju u konzorcijima s drugim državnim članicama EU-a. AEI može pritom toga nastupiti kao Lead- ili Juniorpartner.

Naši partneri su između ostalog: